Terug naar inhoudsopgave

"Bij het ontmantelen mag niets meer verbrand of anderszins afgedankt worden."

Circulariteit? Volop kansen voor het MKB!

We hebben een nieuw kabinet en ook zij hebben de weg gevonden naar een circulaire wereld. Het regeerakkoord geeft aan het “Rijksbrede Programma Circulaire Economie” van minister Kamp voort te zetten en de nog in ontwikkeling zijnde transitieagenda’s onder het “Grondstoffenakkoord” volledig te omarmen.

 Column: Erick Wuestman

Concreet houdt dat ongeveer in dat in 2050 Nederland niet alleen afvalvrij is, maar dat we tegen die tijd ook geen nieuwe grondstoffen meer toepassen of verstoken, tenzij dit hernieuwbare, dus voornamelijk BioBased materialen betreft. In 2030 dienen alle leveranciers en opdrachtgevers hiermee ruim 50% onderweg te zijn. Dus wie nu een stoep, straat, verkeerslicht of snelweg aanlegt, die langer mee moet gaan dan 12 jaar, moet er rekening mee houden dat bij het ontmantelen niets meer verbrand of anderszins afgedankt mag worden en downcyclen is dan ook uit den boze.

Om hier vast aan te wennen dient de centrale overheid in 2020 minimaal 10% van al haar inkopen circulair verantwoord in de markt te zetten en gelukkig staat daar bij dat dit bij voorkeur innovatie gericht dient te gebeuren. Ook de koepels van gemeenten en waterschappen hebben zich uitgesproken voor circulair inkopen. Verschillende gemeenten, zoals Amersfoort, waar ik zelf een bijdrage mag leveren, maken daar al serieus werk van. Alle Amersfoortse GWW opdrachten zullen in snel toenemende mate circulair uitgevraagd worden. Heb je daar geen antwoord op als aannemer of leverancier, dan verdwijn je van de shortlist.